Slideshow

Bio i Kvarnen


Verksamhetsberättelse för Rökiö Biblioteksförening 2016


Året inleddes enligt verksamhetsplanen med Tjugondagstämma, som i år hölls den 17.1. Dagen började med att älgjägarna bjöd på köttsoppa åt markägare och Rökiöbor. Eftermiddagen fortsatte med stämmoförhandlingar och traditionsenligt program. Hederstiteln året Rökiöbo utdelades i år för 27:e gången. Utnämningen gick i år till Gunhild Höjer som varje år klipper gräset, plockar skräp och på alla sätt sköter om simstranden vid Kalapää.
Samtidigt som Tjugondagsstämman hölls också ett föreningsmöte eftersom Rökiö Biblioteksförenings stadgar från 1918 behövde förnyas och måste godkännas på föreningsmöte. 

I februari direktsände Radio Vega med Max Jansson från Kvarnstugan. Alla daglediga bybor uppmanades mötas upp för en kaffe och pratstund.

Föreningen höll sitt årsmöte den 16 mars och i styrelsen ersattes Marita Bagge och Kaj Rintanen av Patricia Ström och Hans Hede. Övriga medlemmar återvaldes, ordförande Tor Nyman, vice ordförande Kenneth Påhls, sekreterare Ann-Charlott Granberg, kassör Marlene Nygren, Josefine Rex, och Jonas Bagge. Revisorerna Katarina Myntti och Guy Bokull tackade för sej efter 20 respektive 15 år. Som nya revisorer valde årsmötet  Jan-Owe Granberg till ordinarie och Gunilla Bokull till suppleant.

Kvarnstugan har flitigt använts under året för både möten, dop och fester. I juli var varje helg bokad.Susann Ingman har ansvarat för verksamheten framtill augusti då Jeanette Svevar tog över som värdinna. 
Kvarnområdet besöks också årligen av olika grupper såsom Veteranbils entusiaster och motorcyklistföreningar.

I början av juni ordnade byn en guidad cykeltur genom byn. Turen startade vid Furubergsvägen, och avslutades vid Kvarnstugan med kaffe och korvgrillning.
Samma helg hade föreningen också ett lag i landsvägsloppet, West Coast Race, där bybor i blandad ålder deltog.
Byborna gjorde en bussresa till Kyrön Distillery, där de fick bekanta sej med tillverkningen av rågwhisky. 

Under Vörådagsveckan ordnades enligt tradition Allsång på Rökiökvarn, i år med artister som Månskensbonden Markus Bergfors, och byns eget band Eitagaddan, allsången leddes av orkestern Dansdax och Ann-Katrin Burman. Kring 250 personer slöt upp trotts det lite ostadiga vädret, med lite duggregn emellanåt. 

Fotomuseét har också varit öppet för bokning. Paul Hägglund och Tor Nyman har ansvarat för museet och guidningen.

I Vörå ordnades i juli Loppisrace som föreningen hakade på, genom att hyra ut bord för egenförsäljning. Föreningen själv sålde kaffe, bulla samt grillade korv.

15 augusti vaknade byborna än en gång till synen av att ån svämmat över sina bredder. Tack vare snabbt ingripande kunde kvarnstugan räddas innan vattenmassorna han tränga in i byggnaden. En översvämningsvall bestående av 17 lådor grus, levererades i ilfart och kunde med dieselpumpens hjälp hålla bort vattnet.

10 september ordnade byn tillsammans med SÖU och deras ambulerande bioanläggning, en bioföreställning inne i kvarnen. Barnfilmen ”Husdjurens hemliga liv” och thrillern ”Jason Bourne” visades. Barnfilmen sågs av ett 60 tal barn, vuxenfilmen besöktes av färre.

I oktober hölls en föreläsning om konsten ” Att elda rätt” med Martin Häggman. Martin föreläste och demonstrerade sin egenkonstruerade vedpanna.

Parkeringen har som tidigare år skötts under Botniacyklingen, Botnialöpet och BotniaVasan, men har utökats nästan årligen med nya evenemang, som t.e.x Sommarfesten på Norrvalla. Byns karlar ställer troget upp varje år för att få behövliga inkomster till föreningen. 

Vörå den 26.1 2017

Ann-Charlott Granberg, sekreterare